chúc mừng năm mới

Quoc Wai Kung Fu lion dance team celebrate Lunar New Year.

_MG_1352

_MG_1340

_MG_1366

_MG_1377

_MG_1379

_MG_1386

_MG_1359

_MG_1360